Babarbench

 

(autor:  Ing. arch. Radovan Zelik, PhD) 

Návrh sedenia na dunajskom nábreží využívajúci protipovodňovú bariéru, ako inšpiráciu pre neštandardnú formu mestského mobiliáru.

Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)