Contimade

(autor:  Ing. arch. Radovan Zelik, PhD)
Koncept modulárnej architektúry použitý pri vytvorení reprezentačných priestorov firmy. Dom je orientovaný okolo komunikačného átria na ktoré sú radené jednotlivé funkčné celky. Stúpaním po špirále sa tak postupne otvárajú jednotlivé moduly od vstupno - reprezentačných priestorov cez stravovanie, kancelárie, až po konferenčnú sálu v podkroví. Stavba tak popri svojej primárnej funkčnej náplni prezentuje aj možnosti, účelnosť a variabilitu konštrukčného systému.
Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)