Galéria - Zlín

(autor: Ing. arch. Radovan Zelik)

Projekt podnikateľského inkubátora pre Fakultu multimediálnych štúdií univerzity Tomáša Baťu v Zlíne sa snaží priviesť ideový potenciál fakulty do parteru mesta. Otvorenie areálu škôl do parku J.A. Komenského je tiež prepojením medzi dynamickou a kreatívnou skupinou študentov s obyvaťeľmi mesta, ktoré po zatvorení Baťovej továrne stratilo centrum života. Univerzita hrá silnú rolu v procese vitalizácie Zlína, na čo nadväzuje aj projekt podnikateľského centra.
Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)