Greckokatolícky kostol Tn

(autori: SWK architekti Ing. arch. Jozef Veselovský, Ing. arch. Radovan Zelik, Ing. arch. Radovan Zelenák, Ing. Michal Lešinský)

“História je východiskom našej budúcnosti. Preto je pre spoločenstvá dôležitá kolektívna pamäť, uchovávajúca nielen dejinné fakty no najmä subjektívne prežitky a atmosféry zastierané časom. Generácie žijúce vlastnú realitu inak strácajú identitu v globálnej spoločnosti.” Kontext a forma gréckokatolíckeho chrámu prešli vývojom niekoľkých storočí. Od byzantskej architektúry vierozvestcov Cyrila a Metoda, cez oblasti východnej Európy a zakarpatskú Rus. Kostoly stojace vo voľnom priestranstve dominovali priestoru, boli vyjadrením viery a ľudského ducha v krajine. Počas obdobia "diskontinuity" minulého storočia sa však vnímanie tohto archetypu nutne zmenilo. Dnes staviame chrámy v mestách v rušnom urbánnom priestore. Spoločenský dialóg sa už nemôže odohrávať "po ceste z kostolného vŕšku do dediny" a sú preto potrebné ďalšie priestory. Tak sa rozširuje pôvodný archetyp zvonice, chrámovej lode a svätyne formujúc novú architektúru grékokatolíckeho chrámu. Tento prezentujúc ideály gréckokatolíckej cirkvy musí byť schopný nielen adekvátne slúžiť, ale aj rozpovedaľ príbeh.
Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)