Japan inspiration

(autori: Ing. arch. Július Bruna, Ing. arch. Radovan Zelik, PhD.)
Projekt minimálneho bývania. Úlohou bolo vytvorenie obytnej nadstavby na existujúcu jednopodlažnú predajňu. Ideou bolo vytvorenie elementárnej hranolovej hmoty, ktorá čistotou formy a detailu bude dopĺňať ad hoc kompozíciu lokálneho mestského centra. Cieľom bolo oživiť miesto stavbou netradičnej mierky a zároveň vytvoriť obytnú jednotku v s minimálnym rozpočtom. Výsledná stavba sa líši od projektu a tým aj od úlohy idei či cieľa.
Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)