Logo TM

(autor:  Ing. arch. Radovan Zelik, PhD)
Súťažný návrh na logo trenčianskeho múzea je litografickou parafrázou ornamentálnej štuky na rýmsach trenčianskeho hradu. (Alternatívne chápanie konceptu prirovnáva logo k dvojdielnym plavkám od čoho sa ako autor dištancujem).
Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)