NaHať!

(autori: SWK architekti - Ing. arch. Jozef Veselovský, Ing. arch. Radovan Zelik, Ing. arch. Radovan Zelenák)

Biskupická hať na okraji  mesta Trenčín je jeho psychologickou hranicou. Končí tu územie mesta a začína voľná krajina meandrujúcej rieky. Miesto s jedinečnou atmosférou, faunou, priehľadmi do krajiny, ... no vďaka svojmu  technického charakteru, väčšine Trenčanov neznáme. Okrem toho tiež ide o významnú technickú pamiatku, ktorá je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Projekt spriechodnenia biskupickej hate však vychádza najmä z jej polohy a chýbajúceho prepojenia oboch hrádzí na tomto mieste. Novobudovaný cestný most síce s prechodom cyklistov a peších počíta, avšak vzhľadom na prevýšenie (dĺžku nájazdov) a predpokladanú intenzitu dopravy sa táto trasa za rekreačnú považovať nedá.

Súčasťou hate je lávka slúžiaca servisným účelom, pričom snahou je túto rekonštruovať tak, aby spĺňala popri technických parametroch aj bezpečnostné požiadavky na prechod peších a cyklistov. Opláštením existujúcej konštrukcie do výšky zábradlia či prípadnou výmenou pochôdznej plochy vzniká koridor, ktorým by sa dal dokončiť 1. trenčiansky cyklookruh „železničný (peší) most <-> stavidlá“. Zároveň by tak bolo možné jednoduchšie sprístupniť ostrov za stavidlami ako ďalšiu významnú rekreačnú oblasť, hať samotnú, či uľahčiť prístup k plánovanému golfovému areálu.

V pohľade z nového cestného mosta by tak táto brána na rieke mohla predznamenať Trenčín v novom duchu tak ako o ňom zatiaľ snívame. Aj toto je len otázkou snahy hľadať riešenia.

Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)