Piaristické Gymnázium Jozefa Braneckého

(autori: Ing. Arch. Július Bruna, Ing. Arch. Radovan Zelik)

Poloha Piaristického kláštora s gymnáziom  v centre mesta mu dáva možnosť hrať kľúčovú úlohu v kultúrno-spoločenskom živote Trenčína. Revitalizácia komplexu spočíva v popretí bariér fyzických aj ideových, v otvorení sa vzájomnému dialógu. Jednotlivé vnútorné átriá menia svojou funkciou komplex na priestory verejné, školské až po súkromné časti kláštora.
Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)