Ptačí dům

(autor: Ing. arch. Radovan Zelik)

Limity pozemku pri snahe o zachovanie záhrady (ako rovnocennej časti obytného prostredia) sa odrážajú vo vertikálnej koncepcii. Tak zároveň v rozvoľnenej zástavbe  vzniká urbanistický akcent  definujúci ukončenie uličného priestoru. Dom pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a podkrovia, pričom ich vzajomným prepájaním je možné alternovať funkčné využitie jednotlivých priestorov. Hlavný obytný priestor zahŕňa "dennú časť" otvorenú do záhrady a galériou prepojenú so spálňou rodičov na 2.N.P. Detská izba v podkroví je nakoniec samostatným celkom.
Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)