Rosarium

(vedúci školskej práce: Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.)
Projekt bol súčasťou workshopu na využitie korunní pevnosti mesta Olomouc. Areál rozária pôvodne situovaný pod hradbami mal byť adaptovaný na voľnú pobytovú zelenú plochu s multifunkčným využitím. Táto má charakter mestského parku s priľahlými doplnkovými funkciami a vybavenosťou. Rozárium, ktoré je doposiaľ v obmedzenom rozsahu funkčné, ma byť presunuté na hradby pevnosti. Prechod po hradobnom vale poskytujúci panoramatické výhľady na mesto tak bude animovaný 10 000 exemplármi ružových krov.
Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)