Škola Psáry

(autori: SWK architekti - Ing. arch. Jozef Veselovský, Ing. arch. Radovan Zelik, Ing. arch. Radovan Zelenák, Dipl. Ing. David Pasek)

Stavba školy je vždy dôložitým momentom vo vývoji sídla a to ako priestorovým tak obsahovým. Projekt kultúrno vzdelávacej inštitúcie postavený na kultúrno - spoločenskej platforme sa nám zdal byť ideálnou príležitosťou pre prácu s týmito hodnotami. Jej situovanie v rámci historického centra, a zároveň pri vstupe do obce, by sa v tomto smere dalo považovať za symbolické.

 

Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)