Tržnica Tn

(autori: SWK architekti Ing. arch. Jozef Veselovský, Ing. arch. Radovan Zelik, Ing. arch. Radovan Zelenák, Ing. Michal Lešinský, Ing. Branoslva Repka, Ing arch. Štepán Mosler)

Napriek charakteru prostredia je Tržnica pri Družbe tradičným miestom konania trhov v “Trenčíne”. Potenciál lokálneho centra v kontexte susedného kultúrneho domu, obchodnému domu Družba, voľných plôch zelene a detských ihrísk však predurčuje miesto k podstatne intenzívnejšiemu využívaniu.
Pre zvýšenie kvality parteru je navrhnuté plató (rošt) definujúce vlastný priestor tržnice a zároveň umožňujúce inštaláciu potrebných rozvodov. Prostredníctvom neho by bolo možné realizovať stavbu aj bez zakladania (oceľ. rámová konštrukcia prepojená aj v spodnej časti) čo by výrazne znížilo stavebné a procesné náklady.

Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)