villa "Y" setiff

(autor: Ing. arch. Radovan Zelik)

Odlišnosť spoločenského a klimatického prostrecia podnietila snahu o hľadanie nových foriem bývania. Dom členený na tri časti odráža vnútornú hierarchiu rodiny a mieru jej vzájomnej previazanosti. Zároveň je dôležitá väzba na exteriér s dôrazom na súkromie "rodinného" priestoru. Osadením troch blokov do umelého násypu tak vznikajú odlišné priestory, do ktorých sa objekt podľa potreby otvára či naopak izoluje. Terénne úpravy sú tiež odpoveďou na klimatické podmienky, kde významnú úlohu zohráva aj vodné hospodárstvo či systém vetrania.
Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)