Opatovská vízia
Trenčín ako mesto s množstvom možností prechádza neustálym procesom premeny. Architektúra a “architektonické myslenie” či diskusia by v ňom však nemala chýbať. Prostredie, ktoré obývame nás formuje rovnako ako my formujeme prostredie. Teda inými slovami, architektúra je dokladom spoločnosti, ktorá ju vytvorila. V tomto kontexte je “architektúra - vec verejná”.

V poslednom čase som videl mnoho projektov, ktoré sa zaoberali práve takýmto prístupom k verejnému priestoru či životnému prostrediu v okolí Trenčína. Keďže niektoré z nich boli datované spred 20 – 30 rokov, rozmýšľal som nad Trenčínom aký by mohol byť, keby… nad Trenčanmi akí by sme boli keby…

Mnoho projektov narazí na finančné či politické problémy, iné nie sú realizované pre malosť spoločnosti, do ktorej sa narodili. Účelom však nie je projekt, ale práve jeho fyzická podoba pretvárajúca naše prostredie. Aj preto sa snažíme projekty konfrontovať s ich prostredím už na začiatku procesu.

Snahou je osloviť ľudí, spojiť ich s vedením mesta, zapojiť investorov a obyvateľov s konkrétnym návrhom prediskutovať možnosti a zrealizovať ich. Veríme, že každý z predkladaných návrhov by bol prospešný danej mestskej časti, no neradi by sme diskusiu obmedzili len na ne. Preto sa aj naďalej snažíme hľadať námety na riešenie, či zhromažďovať konkrétne návrhy a pracovať s nimi.

Mestské časti, jedna za druhou, si postupne môžu vypracovať vlastnú víziu rozvoja ako na základe územného plánu či podobných plánovacích dokumentov, tak aj na základe aktuálnych možností a pre konkrétnych ľudí ktorí tu žijú. Tu prezentované projekty boli spracované pre mestskú časť Opatová (www.opatova.weblux.sk). Po prezentácii sa budeme naďalej snažiť o ich presadzovanie spolu s jej obyvateľmi.
Sihoť verzus Opatová

 


Severný dialničný privádzač x vnútorný mestský okruh

 

Areál vodných športov

 

Veža na Skalke

 

Kostol sv. Stanislava

 

Opatová - pešia zóna

 

Športoviská za školou a stodoly

 

Vitalizácia opatovskej doliny

 

Opatovské rybníky

 

Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)